İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

 
Erikel hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku alanında müvekkillerine, 
  • İcra takibinin yapılması
  • Borca ve takibe itiraz işlemleri
  • Haciz, rehin gibi alacak takibi işlemleri
  • Alacak tahsili ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması
  • İhtiyati haciz kararının alınması
  • İtirazın kaldırılması davası
  • Menfi tespit ve istirdat davası
  • İflasın ertelenmesi davası
  • İflas Davası
  • İcra ve iflas hukukuna ilişkin diğer uıyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.