Tüketici Hakları Hukuku
Tüketici Hakları Hukuku

 Tüketici Hukuku, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya yönelik düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır.

 
Gelişen sanayi ve ticaret ile birlikte tüketici haklarına ihtiyaç artmış ve bu durum  hukuki altyapısının oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği tüketici haklarına ilişkin bir beyanname yayımlayarak asgari tüketici haklarını belirlemiştir. Türk Hukukunda yürürlükte bulunan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “ tüketicilerin ekonomik hayatlarını koruma, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilme amacına uygun olarak düzenlenmiştir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku alanında müvekkillerine, ayıplı mal ve hizmetlerden doğan davalarda, kapıdan satış-mesafeli satışlardan doğan davalarda, kredi kartı kullanımından doğan davalarda, Tüketici sorunları Hakem Heyeti’ ne müracaatlarda, TOKİ sözleşmelerinden doğan davalarda, devre tatillerden doğan davalarda, abonelik sözleşmelerinden doğan davalarda, taksitli veya kampanyalı satışlardan doğan davalarda, konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.